• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
POŁANIEC WYRÓŻNIONY

Przeprowadzone prace termomodernizacyjne przez gminę Połaniec zostały uznane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako wzorcowe w skali ogólnopolskiej. Gmina Połaniec została wyróżniona w spocie reklamowym promującym zrealizowany projekt w Telewizji Polsat. Jest to już kolejne szczególne wyróżnienie przez NFOŚiGW dla Połańca. W 2009 r. nasz projekt termomodernizacyjny został wytypowany jako najlepszy w kraju, czego konsekwencją była delegacja Mitsui Banking Corporation z Japonii i pracowników Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Warszawy, mająca na celu zapoznanie japońskich negocjatorów z realizacją inwestycji termomodernizacyjnych w Polsce.

 

 

 

 

 

Projekt termomodernizacyjny realizowany przez Połaniec w ramach zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Połaniec” dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej objął w sumie 11 budynków. Z unijnego dofinansowania w ramach tego konkursu z województwa świętokrzyskiego skorzystał tylko Połaniec.

SPOT REKLAMOWY 
PROMUJĄCY PROJEKT TERMOMODERNIZACYJNY W POŁAŃCU

 


 

 Prace polegały na gruntownym remoncie, zmianie konstrukcji dachów, ociepleniu budynków, wdrożeniu nowoczesnego systemu ogrzewania, wykorzystującego źródła odnawialne (kolektory słoneczne), wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji CO, montażu nowoczesnego systemu wentylacji  z odzyskiem ciepła i innych przeprowadzonych pracach, mających na celu dostosowanie obiektów do współczesnych standardów technicznych poprzez redukcję zużycia energii. Należy podkreślić, iż kompleksowa termomodernizacja budynków, która była przedmiotem dofinansowania projektu, powoduje znaczący wzrost efektywności wykorzystywania energii. A to z kolei pozwala na znaczące obniżenie rachunków za energię.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia z lotu ptaka -M.Szelest

 

Prace termomodernizacyjne w Przychodni Zdrowia w Połańcu

 

PREZENTACJA BUDYNKÓW
PODDANYCH TERMOMODERNIZACJI

 


 

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE DLA POŁAŃCA

 

 

 

 

Dnia 18.12.2012r. Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Małgorzaty Żugaj podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowanym przez Jana Rączkę- Prezesa Zarządu i Barbarę Wiśniewską – Główną Księgową aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Połaniec” w ramach działania 9.3 Termomodernizacja budynków użyteczności priorytetu IX Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2007-2013r.

Tym samym nasz samorząd uzyskał wzrost dofinansowania na termomodernizacyjne przedsięwzięcie z 50% do 85%, czyli zwiększenie dotacji o kwotę 2 272 364,95 zł. Oznacza to, że otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 5 518 600,60 przy wkładzie własnym 973 870,70zł. Całkowita wartość projektu zamknęła się kwotą 8 026 174,96 mln zł, w tym koszty kwalifikowane 6 492 471,30zł.

 

 

 


Szczególne podziękowania za wsparcie i zaangażowanie w realizację zadania dla pracowników Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie:

Janu Rączce – Prezesowi Zarządu NFOŚiGW
Dominikowi Pióro- Koordynatorowi Projektu w NFOŚiGW
Janu Wiater – Z-cy Prezesa Zarządu NFOŚiGW
Annie Pekar- Z-cy Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu
oraz byłemu posłowi obecnemu Prezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach –  Andrzejowi Pałysowi

 

 

 

Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.