• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
pomoc lokalna dla przedsiębiorców

Miasto i Gmina Połaniec udziela pomocy de minimis, w formie odroczeń, rozłożeń na raty, umorzeń zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami w: podatku od nieruchomości, rolnym i od środków transportowych oraz ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych zgodnie z Ordynacją Podatkową (Dz.U. z 2012 r., poz. 749.) na podstawie Uchwały Nr LIV/348/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Połaniec” przyjęto zniżki i ulgi dla przedsiębiorców.

 

Przedmiot zwolnienia

Przedmiot zwolnienia OBEJMUJE PRZEDSIĘBIORCÓW TWORZĄCYCH NOWE INWESTYCJE I NOWE MIEJSCA PRACY NA TERENIE GMINY POŁANIEC. Uchwała wpisuje się w samorządową inicjatywę pobudzenia przedsiębiorczości na terenie Gminy Połaniec i wsparcia przedsiębiorców, którzy tworzą nowe inwestycje i nowe miejsca pracy. Stanowi ona uzupełnienie innych form pomocy przedsiębiorcom, jakie można uzyskać z Urzędu Miasta i Gminy Połaniec. ZWOLNIENIE OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OBEJMUJE NOWO WYBUDOWANE BUDYNKI, BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ZAJĘTE POD NIE GRUNTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NOWYCH INWESTYCJI I UTWORZENIEM W NICH NOWYCH MIEJSC PRACY.

 

Okres zwolnienia

Maksymalna intensywność pomocy wynosi 5 lat  i nie więcej niż  10 000,00 zł na każde nowo powstałe miejsce pracy w każdym roku.

Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.