• oferta terenów inwestycyjnych
  • Budowa mostu - fotorelacja
  • atrakcje turystyczne
  • UROCZYSTA INAUGURACJA KAMPANII PROMOCYJNEJ OFERTY INWESTYCYJNEJ
  • Place zabaw
SSE Starachowice - Podstrefa Połaniec

Przedsiębiorca działający w ramach udzielonego zezwolenia może korzystać z pomocy regionalnej z dwóch tytułów: poniesionych nakładów inwestycyjnych lub utworzenia i utrzymania nowych miejsc pracy.

Maksymalną wielkość pomocy regionalnej w województwie świętokrzyskim,, jaką może otrzymać przedsiębiorca na projekt inwestycyjny (po 1 lipca 2014r., zgodnie z przywilejami zawartymi w tzw. nowej mapie pomocy publicznej), wynosi 35% nakładów inwestycyjnych poniesionych w ramach realizowanego projektu lub dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników.

W przypadku małego przedsiębiorcy, wskaźnik powyższy podwyższa się o 20 %  a w przypadku średniego przedsiębiorcy o 10%. Daje tow sumie możliwość skorzystania z pomocy regionalnej do wysokości 55 %  dla małego przedsiębiorcy i 45 % dla średniego przedsiębiorcy.

Pomoc regionalna z tytułu tworzenia miejsc pracy nie może przekroczyć 35% (45% dla średnich i 55% dla małych przedsiębiorców) wartości dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników przy założeniu, że nowoutworzone miejsca pracy będą zachowane przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres co najmniej 3 lat. 

Przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie SSE "Starachowice"  na podstawie zezwolenia przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego do 70 % łącznych wydatków inwestycyjnych lub poniesionych dwuletnich kosztów pracy.

Wielkość dochodu podlegającego zwolnieniu od podatku oblicza się indywidualnie, dla każdego przedsiębiorcy, uwzględniając założone przez niego parametry planowanej działalności oraz maksymalną intensywność pomocy regionalnej przysługującej  w Regionie, w którym ustanowiono strefę.

Powrót do poprzedniej
POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Gdzie nas znaleźć?
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych