• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
STREFA INWESTYCYJNA "D"

W miejscowości Brzozowa w gminie Połaniec znajduje się strefa inwestycyjna „D” o powierzchni ok.43 ha. Rada Miejska w Połańcu podjęła Uchwałę Nr LXVI/427/2018 z dnia 27 września 2018roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Brzozowa I”, który przewiduje tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Uchwalony plan miejscowy jest zgodny z polityką przestrzenną gminy sformułowaną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Połaniec  przyjętego Uchwałą Nr XXXI/199/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 października 2016 roku.

Teren znajduje się w pobliżu elektrowni, co daje możliwość korzystania z tańszych mediów. Lokalizacja obszaru uwzględnia również koncepcję rozwoju regionu związanego z wykorzystaniem sieci kolejowej szerokotorowej i planem wykorzystania rzeki Wisły do transportu rzecznego. Obszar znajduje się w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 764  Kielce - Połaniec. W odległości ok 0.5 km znajduje się stacja kolejowa, a przebiegająca tu linia kolejowa nr 75 obsługuje ruch towarowy (bocznica rozładunkowa).

Udostępnienie inwestorom gruntów przeprowadza się w drodze przetargu nieograniczonego na sprzedaż, użytkowanie wieczyste bądź dzierżawę. Cena gruntu zostanie oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego, po podjęciu uchwały przez Radę Miejską w Połańcu co do formy zbycia gruntu. Dla orientacji w podobnej lokalizacji Gmina Połaniec oferuje grunt inwestorom w cenie 22 zł/m2 + 23% VAT.

 

 

Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.