Logo Miasta i Gminy Połaniec

Ośrodek Pomocy Społecznej w Połańcu

WYKAZ_NUMERÓW_OPS 

Wykaz numerów telefonów - Ośrodek Pomocy Społecznej w Połańcu
 NAZWA KOMÓRKI / STANOWISKA  NR. TELEFONU  NR. POKOJU
Kierownik 865-04-20 114
Księgowość 865-12-97 115
Świadczenia rodzinne; Dodatki mieszkaniowe i energetyczne; Świadczenia wychowawcze 500+ / Dodatek osłonowy 865-82-82 119
Fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny 865-82-82 119
Dział realizacji świadczeń z pomocy społecznej 865-56-60 117
Pracownicy socjalni 865-04-26  
  865-82-33  
  865-04-27