Logo Miasta i Gminy Połaniec

Zawiadomienie o zebraniu mieszkańców miejscowości Łęg

Na podstawie § 10, Rozdział IV ,,Zasady i tryb zwoływania Zebrania wiejskiego” Statutu Sołectwa proszę o zwołanie zebrania mieszkańców miejscowości Łęg.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Podsumowanie inwestycji realizowanych w 2023 roku na terenie Miasta i Gminy Połaniec, w tym w ramach tzw. ,,funduszu sołeckiego”.
4. Przedstawienie ważnych działań inwestycyjnych planowanych i realizowanych na terenie Miasta i Gminy Połaniec w 2024 roku.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie zebrania.

Proponowany termin: 12 lutego (poniedziałek) 2024 roku, godz. 18:30.


 Z poważaniem
 Burmistrz
 /-/ mgr inż. Jacek Benedykt Nowak

Zawiadomienie
Na podstawie § 10, Rozdział IV ,,Zasady i tryb zwoływania Zebrania wiejskiego” Statutu Sołectwa Łęg stanowiącego załącznik nr 7 do uchwały Nr XVI/112/04 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Połaniec ze zmianami z w o ł u j ę
zebranie mieszkańców miejscowości Łęg i Zawada na dzień 12 lutego (poniedziałek) 2024 roku, godz. 18:30.

Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Podsumowanie inwestycji realizowanych w 2023 roku na terenie
Miasta i Gminy Połaniec, w tym w ramach tzw. ,,funduszu
sołeckiego”.
4. Przedstawienie ważnych działań inwestycyjnych planowanych i realizowanych na terenie Miasta i Gminy Połaniec w 2024 roku.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie zebrania.
Ze względu na to, że na zebraniu zostaną omówione ważne sprawy dla mieszkańców, proszę Państwa o liczne przybycie.


 Sołtys Wsi
 /-/Edward Nalepa

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie
Format: pdf, 112.4 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia