Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 28 maja 2024
Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm
pochmurno
24°C

Strefa inwestycyjna "E" - Lokalizacja 1

Na terenie Miasta i Gminy Połaniec znajdują się grunty, które mogą być dedykowane również pod katem inwestycji zwiazanych z budową farm fotowoltaicznych.

Lokalizacja 1. Grunty strefy inwestycyjnej E

Grunty strefy inwestycyjnej „E” liczącej ok. 30 ha i znajdują się w miejscowości Rudniki w gminie Połaniec, obręb Rudniki. W tej lokalizacji Gmina Połaniec posiada na własność ok. 23 ha, pozostałe grunty stanowia własność osób fizycznych. Rada Miejska w Połańcu podjęła Uchwałę Nr XXXI/199/2016 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Połaniec m.in. w zakresie obszaru Rudniki z wyznaczeniem terenu lokalizacji zabudowy przemysłowej w tym, związanej z urządzeniami do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW wraz ze strefą ochronną ograniczonymi do urządzeń wykorzystujących energię słoneczną.

link do uchwały: https://polaniec.bip.gov.pl/uchwaly-2016/uchwala-nr-xxxi-199-2016-z-dnia-27-pazdziernika-2016-roku-w-sprawie-uchwalenia-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-polaniec.html

Widok z lotu ptaka strefy inwestycyjnej E lokalizacja 1.

Forma udostępnienia gruntu wchodzącego w skład strefy "E" to dzierżawa

22 marca 2018 roku Rada Miejska w Połańcu podjęła Uchwałę Nr LVIII/371/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu na okres 25 lat nieruchomości gruntowych, położonych w Rudnikach, gm. Połaniec, stanowiących własność Gminy Połaniec jako:

 1. obszar inwestycyjny nr 1 o łącznej powierzchni 1,7800 ha (nr działek: 717/1, 720/1, 722, 725/4, 725/5, 726/1, 729/1, 730/1, 733/1, 734/1, 737/1, 738/1, 741/1, 742/1, 745/1, 746/4)
 2. obszar inwestycyjny nr 2 o łącznej powierzchni 3,2700 ha (nr działek: 716, 718, 719, 723, 724/1, 724/2, 272, 728, 731, 732, 735, 736, 739, 740, 743, 744, 747/1)
 3. obszar inwestycyjny nr 3 o łącznej powierzchni 2,6252 ha ( nr działek: 778/1, 779/1, 783/1, 786/1, 787/1, 790/1, 792/1, 793/1, 794/1, 797/1, 798/1, 782/1)
 4. obszar inwestycyjny nr 4 o łącznej powierzchni 6,5500 ha (nr działek: 780,784, 785, 788, 789, 791, 795, 796, 799, 781)

24 czerwca 2021 r. Rada Miejska w Połańcu w dniu podjęła Uchwałę NR XLII/310/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych
w Rudnikach, gmina Połaniec, stanowiących własność Gminy Połaniec na czas oznaczony powyżej lat 3 jako działki numer:
665 o pow. 0,5500 ha, 670/1 o pow. 0,0500 ha, 671 o pow. 0,1000 ha, 674/1 o pow. 0,0600 ha, 675 o pow. 0,1100 ha, 676 o pow. 0,2000 ha, 677/1 o pow. 0,1100 ha, 678/1 o pow. 0,1100 ha, 679 o pow. 0,2100 ha, 680/1 o pow. 0,0500 ha, 681/1 o pow. 0,0500 ha, 682 o pow. 0,1000 ha, 683 o pow. 0,1000 ha, 684 o pow. 0,0900 ha, 685/1 o pow. 0,0500 ha, 686/1 o pow. 0,0500 ha, 687 o pow. 0,1000 ha, 690/1 o pow. 0,2100 ha, 691 o pow. 0,3900 ha, 692 o pow. 0,3200 ha, 693/1 o pow. 0,2000 ha, 694/1 o pow. 0,1200 ha, 695 o pow. 0,2100 ha, 696 o pow. 0,1900 ha, 697/1 o pow. 0,1100 ha, 698/1 o pow. 0,0500 ha, 699 o pow. 0,1000 ha, 700 o pow. 0,1100 ha, 701/1 o pow. 0,0620 ha, 704 o pow. 0,1800 ha, 705/1 o pow. 0,1100 ha, 710/1 o pow. 0,1100 ha, 711 o pow. 0,1900 ha, 712 o pow. 0,3700 ha, 713/1 o pow. 0,2100 ha, 752 o pow. 0,1900 ha, 753/1 o pow. 0,0900 ha, 754/1 o pow. 0,0400 ha, 755 o pow. 0,0900 ha, 756/1 o pow. 0,0400 ha, 757 o pow. 0,1000 ha, 758 o pow. 0,2100 ha, 759/1 o pow. 0,0615 ha, 760/1 o pow. 0,0900 ha, 761 o pow. 0,2600 ha, 762 o pow. 0,1200 ha, 763/1 o pow. 0,0600 ha, 764/1 o pow. 0,0600 ha, 765 o pow. 0,2600 ha, 767/1 o pow. 0,0600 ha, 768 o pow. 0,1200 ha, 769 o pow. 0,1000 ha, 770/1 o pow. 0,0500 ha, 771/1 o pow. 0,0400 ha, 772 o pow.0,0900 ha, 773 o pow. 0,1900 ha i 774/1 o pow. 0,0900 ha,mocą której wyraziła zgodę na wydzierżawienie w drodze przetargu na okres 25 lat niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Połaniec.

 

Mapa do Uchwały. Strefa inwestycyjna "E" - Lokalizacja 1

 

Pozostały obszar w rejonie strefy E zaznaczony w ofercie inwestycyjnej Miasta i Gminy Połaniec jako obszar planowany do nabycia  na własność gminy Połaniec należy do osób prywatnych z którymi potencjalny Inwestor może się kontaktować w celu pozyskania gruntu.

Regulamin przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Połaniec   link: https://polaniec.bip.gov.pl/zarzadzenia-2019r/zarzadzenie-nr-61-2019.htm.

Odległość terenu od GPZ w linii prostej to ok. 4 km (GPZ 110kV/15)

W pobliżu strefy inwestycyjnej 'E" przebiega linia SN 15 kV Połaniec - Rytwiany, a dwie linie WN 110 kV: Połaniec - Staszów, Połaniec - Rytwiany przebiegaja bezpośrednio przez strefę.

Informacja dla Inwestorów zainteresowanych ulokowaniem swojego kapitału na terenie strefy inwestycyjnej E zlokalizowanej w miejscowości Rudniki, Gmina Połaniec.

Potencjalny Inwestor:

 1. Zapoznaje się z ofertą terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Gminie Połaniec dostępną na stronie internetowej:
  • www.portal.polaniec.eu w zakładce: Dla Inwestorów
  • lub podczas prowadzonych spotkań na których, prezentowana jest oferta oraz ma możliwość na każdym etapie uzyskiwania niezbędnych dla niego informacji publicznych i otrzymywania pomocy w tym zakresie.
 2. Zwraca się z wnioskiem/zapytaniem do Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu wyrażającym zainteresowanie zainwestowaniem na gruntach gminnych w rejonie strefy inwestycyjnej E oraz chęć ich dzierżawy. Wniosek/zapytanie powinno zawierać informacje dotyczące m.in. : 
  • lokalizacji i wielkości terenu niezbędnego pod inwestycje, 
  • szczegółowych danych podmiotu występującego o dzierżawę nieruchomości oraz osób działających w jego imieniu (KRS, pełnomocnictwo, upoważnienie Kierownika Projektu), 
  • szczegółowego opisu przedsięwzięcia na wnioskowanych o wydzierżawienie nieruchomościach, 
  • czasookresu dzierżawy nieruchomości.
 3. Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec: W oparciu o podjętą uchwałę wymienioną poniżej, ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w gminie Połaniec w rejonie strefy inwestycyjnej E.

  Obecnie obowiązujące uchwały to:
 4.  Rada Miejska w Połańcu: W przypadku potrzeby zmiany formy udostępnienia gruntu, podjęcie stosownej uchwały.

Etapy gospodarowania gruntami gminnymi w formie dzierżawy:

Harmonogram dzierżawy gruntów gminnych położonych w strefie inwestycyjnej E w Rudnikach,  na okres 25 lat zgodnie z Uchwałą Nr LVII/371/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 marca 2018r. oraz Uchwałą NR XLII/310/2021 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 czerwca 2021 r.

Harmonogram dzierżawy gruntów gminnych

Niniejsza informacja ma jedynie charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i innych.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.