Logo Miasta i Gminy Połaniec
Powróć do: RPO WŚ 2007-2013

Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP II - A

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
Dotacja: 1 875 052,31 zł
Środki własne: 1 799 160,78 zł