Logo Miasta i Gminy Połaniec
Powróć do: RPO WŚ 2007-2013

Budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku na terenie Miasta i Gminy Połaniec

Budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku na terenie Miasta i Gminy Połaniec  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
Dotacja: 205 581,00 zł
Środki własne: 2 313 997,26 zł

Celem Projektu była budowa nowoczesnych placów zabaw wraz ze skate parkiem oraz remont kortów tenisowych. Przy placach zabaw znajdują się rekonstrukcje dinozaurów naturalnej wielkości.
Wszystkie obiekty cieszą się ogromną popularnością.