Logo Miasta i Gminy Połaniec

Dotacje UE

RPO WŚ

Instytucją Zarządzającą RPO WŚ jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Szczegółowe informacje na temat programu mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej: www.rpo-swietokrzyskie.pl/ oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego:

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce  
pod numerem telefonu: +48 41 342 15 30  
e-mail: obsluga.interesantow@sejmik.kielce.pl