Logo Miasta i Gminy Połaniec

Edukacja

Kształcenie zapewniają: Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie, Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie i Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym w następujących kierunkach kształcenia