Logo Miasta i Gminy Połaniec

Kadencja 2023-2025

rada_mlodziezSKŁAD MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU - KADENCJA 2023-2025

 

W dniu 4 kwietnia 2023 roku miała miejsce pierwsza Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Połańcu w kadencji 2023 – 2025. Piętnastoosobowy skład Rady pełnią uczniowie – Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu – 6 radnych, Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu – 6 radnych, Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy – 2 radnych oraz 1 radny ze Szkoły Podstawowej w Zrębinie. 

Przejdź do strony relacji z pierwszej Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Połańcu

Młodzieżowa Rada została powołana uchwałą nr LXVIII/435/2022 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2022 roku.

Prezydium Młodzieżowej Rady Miejskiej w Połańcu 
 • Przewodnicząca - Wróbel Oliwia
 • Wiceprzewodniczące - Kwiecień Zuzanna i Rusek Kamila
 • Sekretarz - Kubala Magdalena 
Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Połańcu:
 • Oliwia Wróbel - Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu
 • Karol Durma - Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu
 • Julia Kowalska - Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu
 • Kamil Kapuściński - Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu
 • Mikołaj Woś - Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu
 • Kacper Zieliński - Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu.
 • Wiktoria Gozdek - Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu.
 • Aleksandra Grzesik - Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu
 • Filip Kosowicz - Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu
 • Magdalena Kubala - Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu
 • Zuzanna Kwiecień - Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu
 • Nadia Walczak - Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu
 • Róża Podsiadły - Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy
 • Kamila Rusek - Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy
 • Zuzanna Bańkowska - Szkoła Podstawowa w Zrębinie

Opiekunem Młodzieżowej Rady został Pan Przemysław Bednarski – nauczyciel z Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu.