Logo Miasta i Gminy Połaniec

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Strefa Inwestycyjna "A"

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Połańca (część II, obejmująca zachodnią część miasta), uchwalony Uchwałą Nr XXI/118/08 Rady Miejskiej w Połańcu  z dnia 24 kwietnia 2008 roku /Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 10 lipca 2008 r. Nr 137 poz. 1906/.

Strefa Inwestycyjna "B"

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Połańca (część I, obejmująca północną część miasta Połańca do rzeki Czarnej), uchwalony Uchwałą Nr XXXII/231/05 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 czerwca 2005r. roku /Dz. Urz. Woj. Święt. z dnia 23 sierpnia 2005r. Nr 201 poz.2379/.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połańca (część I, obejmująca północną część miasta Połańca do rzeki Czarnej), uchwalony uchwałą Nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015r. /Dz. Urz. Woj. Święt. z dnia 10 marca 2015 r. poz. 843/.

Strefa Inwestycyjna "C"

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec, uchwalony Uchwałą Nr  LI/299/10  Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 kwietnia 2010 r. / Dz. Urz. Woj. Święt.  Nr 236 poz. 2348/ .

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec, uchwalona Uchwałą Nr XXI/134/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2011 r. / Dz. Urz. Woj. Święt. z dnia 11 stycznia 2012 r. poz. 84/.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec, uchwalona Uchwałą Nr LIX/381/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 23 czerwca 2014 r. /Dz. Urz. Woj. Święt. z dnia 28 lipca 2014 poz. 2196/.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec, uchwalona Uchwałą Nr V/19/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015 r. / Dz. Urz. Woj. Święt. z dnia 10 marca 2015 poz. 842/.

Zmiana tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec, uchwalona Uchwałą Nr LV/340/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 stycznia 2018 r. /Dz. Urz. Woj. Święt. z dnia 06.02.2018 r. poz. 546/.

Strefa Inwestycyjna "D"

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Brzozowa I”, który przewiduje tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej i obsługi rolnictwa uchwalony Uchwałą Nr LXVI/427/2018 z dnia 27 września 2018roku.