Logo Miasta i Gminy Połaniec

PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przedsiębiorcy, jak i osoby niepełnosprawne prowadzące własną działalność gospodarczą mają możliwość ubiegania się o środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Zadania Funduszu realizuje Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON na realizację następujących zadań:

  • podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
  • dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej lub rolniczej.

Wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla przedsiębiorców zatrudniających osobę niepełnosprawną, bezrobotną lub poszukującą pracy i nie pozostającą w zatrudnieniu, zamieszkałą na terenie Gminy Połaniec, skierowaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie, może przybierać następujące formy:

  • refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne,
  • zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń,
  • urządzeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu,
  • zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Szczegółowe informacje na stronie Państowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - www.pfron.org.pl.