Logo Miasta i Gminy Połaniec
Powróć do: RPO WŚ 2007-2013

Rewitalizacja centralnych obszarów miasta Połańca - przebudowa Placu Uniwersału Połanieckiego, wymiana oświetlenia przy głównych ulicach miasta oraz lampy stylowe oraz budowa parków rekreacyjnych

Rewitalizacja centralnych obszarów miasta Połańca - przebudowa Placu Uniwersału Połanieckiego, wymiana oświetlenia przy głównych ulicach miasta oraz lampy stylowe oraz budowa parków rekreacyjnych 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętyokrzyskiego na lata 2007 - 2013
Dotacja: 2 362 787,47 zł
Środki własne : 5 914 830,05 zł
Etap realizacji : zrealizowane

Głównym celem projektu było podwyższenie walorów estetycznych i poprawa funkcjonalności przestrzennej Połańca. Przebudowany został rynek wraz z infrastrukturą podziemną. Budynek starej OSP został przebudowany i zamieniony w Obiekt Informacji Turystycznej wraz z funkcją usługowo-handlową. Sucha studnia, podświetlenie fontanny, ławki nadały nowoczesnego uroku. Parki rekreacyjne oraz park z fontanną znacznie poszerzyły ofertę rekreacyjną miasta.