Logo Miasta i Gminy Połaniec
Powróć do: Projekty i inwestycje

RPO WŚ 2007-2013

Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP I - B
Program Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
Dotacja : 2 535 500,40 zł
Środki własne 1 690 333,60 zł
Etap realizacji : zrealizowane

Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP II - A
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
Dotacja: 1 875 052,31 zł
Środki własne: 1 799 160,78 zł


Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP III - C
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.
Dotacja: 12 644 253,91
Środki własne: 8 429 502,61 zł
Etap realizacji : zrealizowane


Budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku na terenie Miasta i Gminy Połaniec
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
Dotacja: 205 581,00 zł
Środki własne: 2 313 997,26 zł

Celem Projektu była budowa nowoczesnych placów zabaw wraz ze skate parkiem oraz remont kortów tenisowych. Przy placach zabaw znajdują się rekonstrukcje dinozaurów naturalnej wielkości.
Wszystkie obiekty cieszą się ogromną popularnością.


Poprawa organizacji ruchu i bezpieczeństwa na terenie Gminy Połaniec - budowa gminnych ciągów drogowych oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym przy Szkole Podstawowej w Połańcu
Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
Dotacja: 2 834 626,78 zł
Środki własne: 4 727 367,44 zł
Etap realizacji: zrealizowane

Budowa małego ronda wraz z oświetlerniem na skrzyżowaniu ulic oraz budowy dróg: Połaniec-Kraśnik-Zdzieci Stare, drogi gminnej Kraśnik - Roszki oraz  ul. Partyzantów wraz z łącznikiem miała na celu poprawę organizacji ruchu i bezpieczeństwa Miasta i Gminy Połaniec. Ciąg 7 dróg łączący tereny wiejskie wraz z miastem Połaniec. Jedna z dróg łączący tereny wiejskie z miastem Połaniec. Jedna z dróg łączy się z drogą powiatową, a ta z krajową nr 7910 Kraków - Sandomierz, tworząc ponadlokalny ciąg komunikacyjny. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej przyczyniła się do wzrostu jakości życia mieszkańców.

Przebudowa Kina "PEGAZ" w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
Dotacja: 1 995 742,45 zł
Środki własne: 4 686 461,78 zł
Etap realizacji : zrealizowane

Celem projektu była proprawa jakości oraz zwiększenie oferty programowej i artystycznej poprzez kompleksową przebudowę CKiSz: sala widowiskowa, pomieszczenie, biblioteka, piwnice. Zakupiono nowoczesne wyposażenie nagłośnienie i oświetlenie. W Połańcu mieści się najnowocześniejsze w Powiecie Staszowskim kino "Impresja" z wielofunkcyjną  salą widowiskowo-kinową. Powstała nowoczesna siłownia i kręgielnia. Biblioteka Publiczna została kompleksowo wyremontowana. Podniósł się poziom uczestnictwa mieszkańców w imprezach lokalnych.


W rytmie Kościuszki - Uniwersał Połaniecki
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.
Dotacja: 199 972,83 zł
Środki własne: 80 651,40 zł
Etap realizacji: zrealizowane


Projekt miał na celu promocję wydarzeń narodowowyzwoleńczych w 215 rocznicę Uniwersału Połanieckiego. Powstał ponadregionalny produkt turystyczny - banery reklamowe na stronach www, albumy, turystyczno-promocyjno-inwestycyjna strona www, przedstawiono Inscenizację Insukrecji Kościuszkowskiej.


Rewitalizacja centralnych obszarów miasta Połańca - przebudowa Placu Uniwersału Połanieckiego, wymiana oświetlenia przy głównych ulicach miasta oraz lampy stylowe oraz budowa parków rekreacyjnych
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętyokrzyskiego na lata 2007 - 2013
Dotacja: 2 362 787,47 zł
Środki własne : 5 914 830,05 zł
Etap realizacji : zrealizowane


Głównym celem projektu było podwyższenie walorów estetycznych i poprawa funkcjonalności przestrzennej Połańca. Przebudowany został rynek wraz z infrastrukturą podziemną. Budynek starej OSP został przebudowany i zamieniony w Obiekt Informacji Turystycznej wraz z funkcją usługowo-handlową. Sucha studnia, podświetlenie fontanny, ławki nadały nowoczesnego uroku. Parki rekreacyjne oraz park z fontanną znacznie poszerzyły ofertę rekreacyjną miasta.