Logo Miasta i Gminy Połaniec
Powróć do: RPO WŚ 2007-2013

Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP I - B

Program Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
Dotacja : 2 535 500,40 zł
Środki własne 1 690 333,60 zł
Etap realziacji : zrealizowane