Logo Miasta i Gminy Połaniec
Powróć do: RPO WŚ 2007-2013

W rytmie Kościuszki - Uniwersał Połaniecki

W rytmie Kościuszki - Uniwersał Połaniecki 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.
Dotacja: 199 972,83 zł
Środki własne: 80 651,40 zł
Etap realizacji: zrealizowane

Projekt miał na celu promocję wydarzeń narodowowyzwoleńczych w 215 rocznicę Uniwersału Połanieckiego. Powstał ponadregionalny produkt turystyczny - banery reklamowe na stronach www, albumy, turystyczno-promocyjno-inwestycyjna strona www, przedstawiono Inscenizację Insukrecji Kościuszkowskiej.