Logo Miasta i Gminy Połaniec

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

 

Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumeny:

  • dokument tożsamości
  • formularz „Zgłoszenie wymeldowanie z pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowanie z pobytu czasowego”
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miasta i Gminy w Połańcu, Referat Spraw Obywatelskich, Oświaty i Wychowania , pok. 207
Termin załatwienia sprawy; Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.
Sposób załatwienia sprawy: Wymeldować należy się najpóźniej w dniu, w którym wyprowadzasz się z miejsca zameldowania na pobyt stały. Można to  zrobić to podczas meldowania się w nowym miejscu pobytu stałego albo czasowego. W takim przypadku nie trzeba dodatkowo składać wniosku o wymeldowanie. Podczas zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w nowym miejscu, automatycznie nastąpi wymeldowanie z poprzedniego pobytu stałego lub czasowego. 
Opłaty: Brak opłat 
Tryb odwoławczy: Brak możliwości odwołania.
Dodatkowe informacje: Jeśli zgłosisz zgon w urzędzie stanu cywilnego – osoba zmarła zostanie automatycznie wymeldowana. Nie musisz oddzielnie zgłaszać wymeldowania tej osoby.
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,  t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1191
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411 z późn. zm.) Akt zmieniający:  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2020 poz. 930) 
KategoriaEwidencja ludności, meldunki, dowody osobiste
WydziałReferat Spraw Obywatelskich, Oświaty i Wychowania

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii