Logo Miasta i Gminy Połaniec

Zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego

Wymagane dokumenty: Wypełniony wniosek lub podanie 
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta i Gminy w Połańcu
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Ruszczańska 27
28 – 230 Połaniec, pokój 112 parter lub pokój 220 I piętro
telefon: +48 (15) 865 – 03 – 05 wew. 420, +48 (15) 865 – 01 – 15 
e-mail: 

Termin załatwienia sprawy: W zależności od konkretnego przypadku. 
Sposób załatwienia sprawy: Przyjmowanie wniosków lub podań o wszczęcie i prowadzenie procedury o zastosowanie leczenia odwykowego. 
Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ppkt g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 
Dodatkowe informacje: Wniosek lub podanie może złożyć członek rodziny lub jakakolwiek inna osoba, organizacja lub instytucja.
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119).
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.). 
KategoriaProblemy alkoholowe
WydziałReferat Organizacyjny, Komunikacji i Spraw Społecznych
powrót do kategorii