Logo Miasta i Gminy Połaniec

Zawiadomienie o zebraniu mieszkańców miejscowości Rybitwy

Na podstawie § 10, Rozdział IV ,,Zasady i tryb zwoływania Zebrania wiejskiego” Statutu Sołectwa proszę o zwołanie zebrania mieszkańców miejscowości Rybitwy. 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Podsumowanie inwestycji realizowanych w 2023 roku na terenie Miasta i Gminy Połaniec w tym w ramach tzw. "funduszu sołeckiego". 
 4. Przedstawienie ważnych działań inwestycyjnych planowanych i realizowanych na terenie Miasta i Gminy Połaniec w 2024 roku.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie zebrania.

Proponowany termin: 19 lutego (poniedziałek) 2024 roku, godz. 18:30.

Z poważaniem

Burmistrz

/-/ mgr inż. Jacek Benedykt Nowak

Zawiadomienie

Na podstawie § 10, Rozdział IV ,, Zasady i tryb zwoływania Zebrania wiejskiego” Statutu Sołectwa Rybitwy stanowiącego załącznik nr 13 do uchwały Nr XVI/112/04 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Połaniec ze zmianami zwołuję zebranie mieszkańców miejscowości Rybitwy na dzień 19 lutego (poniedziałek) 2024 roku, godz. 18:30. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Podsumowanie inwestycji realizowanych w 2023 roku na terenie Miasta i Gminy Połaniec w tym w ramach tzw. "funduszu sołeckiego". 
 4. Przedstawienie ważnych działań inwestycyjnych planowanych i realizowanych na terenie Miasta i Gminy Połaniec w 2024 roku.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie zebrania.

Zainteresowanych zaprasza się do wzięcia udziału w zebraniu.

Sołtys Wsi

/-/Ewa Mazur

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie
Format: pdf, 112.9 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności