Logo Miasta i Gminy Połaniec

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 15 września 2023 roku

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Połaniec obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach II informuje, co następuje 

§ 1

W dniu 20 września 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Połaniec odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

 • Nr 1
 • Nr 2
 • Nr 3
 • Nr 4
 • Nr 5
 • Nr 6
 • Nr 7
 • Nr 8
 • Nr 9
 • Nr 10
 • Nr 11

§ 2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Kielcach II

Robert Dróżdż

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności