Logo Miasta i Gminy Połaniec

Informacja - zebranie wiejskie w miejscowości Rybitwy

Na podstawie § 10, Rozdział IV ,,Zasady i tryb zwoływania Zebrania wiejskiego” Statutu Sołectwa proszę o zwołanie zebrania mieszkańców miejscowości Rybitwy.

 Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Omówienie spraw bieżących sołectwa.
4. Zakończenie obrad.

Proponowany termin: 23 maja (wtorek) 2023 roku, godz. 17:00.


Z poważaniem

Burmistrz

/-/mgr. inż. Jacek Benedykt Nowak

Zawiadomienie

Na podstawie § 10, Rozdział IV ,, Zasady i tryb zwoływania Zebrania wiejskiego” Statutu Sołectwa Rybitwy stanowiącego załącznik nr 13 do uchwały Nr XVI/112/04 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Połaniec ze zmianami zwołuję zebranie mieszkańców miejscowości Rybitwy na dzień 23 maja (wtorek) 2023 roku, godz. 17:00.

 Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej z następującym porządkiem obrad:

 Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Omówienie spraw bieżących sołectwa.

4. Zakończenie obrad.

Zainteresowanych zaprasza się do wzięcia udziału w zebraniu.

Sołtys Wsi

/-/Ewa Mazur

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności