Logo Miasta i Gminy Połaniec

Zawiadomienie o zebraniu mieszkańców miejscowości Tursko Małe / Tursko Małe Kolonia

Na podstawie § 10, Rozdział IV ,,Zasady i tryb zwoływania Zebrania wiejskiego” Statutu Sołectwa proszę o zwołanie zebrania mieszkańców miejscowości Tursko Małe. 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Podjęcie decyzji w sprawie realizacji zadań na obszarze sołectwa w 2024 r. zgodnie z zaplanowanymi środkami finansowymi.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie zebrania.

Proponowany termin: 3 październik (wtorek) 2023 roku, godz. 18:00 . 

Z poważaniem

Burmistrz

/-/ mgr inż. Jacek Benedykt Nowak

Zawiadomienie

Na podstawie § 10, Rozdział IV ,, Zasady i tryb zwoływania Zebrania wiejskiego” Statutu Sołectwa Tursko Małe stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr XVI/112/04 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Połaniec, ze zmianami zwołuję zebranie mieszkańców miejscowości Tursko Małe na dzień 3 października (wtorek) 2023 roku, godz. 18:00. Zebranie odbędzie się wspólnie z mieszkańcami sołectwa Tursko Małe Kolonia w remizie OSP z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Podjęcie decyzji w sprawie realizacji zadań na obszarze sołectwa w 2024 r. zgodnie z zaplanowanymi środkami finansowymi.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie zebrania.

Zainteresowanych zaprasza się do wzięcia udziału w zebraniu.

Sołtys Wsi

/-/Elżbieta Łaszyca


Na podstawie § 10, Rozdział IV ,,Zasady i tryb zwoływania Zebrania wiejskiego” Statutu Sołectwa proszę o zwołanie zebrania mieszkańców miejscowości Tursko Małe Kolonia. 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Podjęcie decyzji w sprawie realizacji zadań na obszarze sołectwa w 2024 r. zgodnie z zaplanowanymi środkami finansowymi.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie zebrania.

Proponowany termin: 3 październik (wtorek) 2023 roku, godz. 18:00 . 

Z poważaniem

Burmistrz

/-/ mgr inż. Jacek Benedykt Nowak

Zawiadomienie

Na podstawie § 10, Rozdział IV ,, Zasady i tryb zwoływania Zebrania wiejskiego” Statutu Sołectwa Tursko Małe Kolonia stanowiącego załącznik nr 14 do uchwały Nr XVI/112/04 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Połaniec, ze zmianami  zwołuję zebranie mieszkańców miejscowości Tursko Małe Kolonia na dzień 3 października (wtorek) 2023 roku, godz. 18:00. Zebranie odbędzie się wspólnie z mieszkańcami sołectwa Tursko Małe w remizie OSP z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Podjęcie decyzji w sprawie realizacji zadań na obszarze sołectwa w 2024 r. zgodnie z zaplanowanymi środkami finansowymi.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie zebrania.

Zainteresowanych zaprasza się do wzięcia udziału w zebraniu.

Sołtys Wsi

/-/Elżbieta Janiec

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie Tursko Małe Kolonia
Format: pdf, 210.91 kB
Zawiadomienie Tursko Małe
Format: pdf, 210.02 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności