Logo Miasta i Gminy Połaniec

Program Bezpieczna Wisła – spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego

W dniu 25 września 2023 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach odbyło się spotkanie z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pana Grzegorza Witkowskiego, Prezesa Wód Polskich Pana Krzysztofa Wosia oraz Dyrektora RZGW w Krakowie Pana Radosława Radonia, dotyczące Programu Bezpieczna Wisła – ekologicznie w Przyszłość. Program dotyczy  działań retencyjnych stanowiący element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionie wodnym Górnej Zachodniej Wisły i Górnej Wschodniej Wisły między Krakowem a Zawichostem.

W spotkaniu udział wziął również Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec Pan Jacek Benedykt Nowak oraz Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec Pan Jarosław Kądziela.

Program realizowany jest przy zachowaniu spójności merytorycznej z wieloma innymi dokumentami planistycznymi w obszarze gospodarki wodnej w Polsce. W tym przede wszystkim z Planami Zarządzania Ryzykiem Powodziowym oraz mapami zagrożenia powodziowego, Planem Przeciwdziałania Skutkom Suszy oraz innymi opracowaniami dotyczącymi przede wszystkim zarządzania ryzykiem powodziowym w tym regionie.

Gmina Połaniec zgłosiła potrzebę analizy przepływu w korycie rzeki Wisły na wysokości mostu LHS-u w miejscowości Matiaszów, analizy wysokości korony wałów rzeki Wisły (brzeg lewy i prawy), zmiany (odblokowanie) terenów budowlanych, na których w chwili obecnej, zgodnie z planami zagrożenia powodziowego i obowiązującymi przepisami  Wody Polskie nie mogą wyrazić zgody na budowę.

Ponadto Gmina Połaniec zgłosiła wszelkie ważne uwagi związane z bezpieczeństwem powodziowym na naszym terenie.

Wykonawcą wybranym do realizacji Projektu jest firma Sveco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 

Galeria zdjęć

na zdjęciu Prezes Wód Polskich Pan Krzysztof Woś, Dyrektor RZGW w Krakowie Pan Radosław Radoń oraz Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec Pan Jacek Benedykt Nowak na zdjęciu slajd z prezentacji dotyczącej programu Bezpieczna Wisła na zdjęciu osoby zainteresowane projektem
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności