Logo Miasta i Gminy Połaniec

Tereny inwestycyjne w Gminie Połaniec strefy "B" i "C”

W swojej ofercie Gmina Połaniec posiada największą strefę inwestycyjną „C” o powierzchni ok. 50 ha wraz z drogami dojazdowymi, ciągami pieszymi oraz parkingami, obejmującą tereny położone w północno – wschodniej części gminy Połaniec, na terenie sołectwa Brzozowa przy drodze krajowej nr 79 Sandomierz – Kraków, a także bocznicy kolejowej położonej  w odległości 1,5 km w miejscowości Łęg.

Strefa inwestycyjna „B” o powierzchni ok. 8 ha znajduje się przy ul. Wyzwolenia  w Połańcu i drodze wojewódzkiej nr 764 Kielce – Połaniec, w pełni uzbrojona w wodociąg  (1056,50 mb), kanalizację deszczową (476,50 mb) i sanitarną (664,20 mb), ciepłociąg (752,40 mb), gazociąg (473,80 mb), kanalizację teletechniczną (763,60 mb), sieć elektroenergetyczną, stację transformatorową, pompownię ścieków sanitarnych oraz oczyszczalnię wód gruntowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym, a także drogi wewnętrzne (0,48 km),ciągi piesze o szer. 1,5m, oraz oświetlenie terenu.

Szczegóły dotyczące poszczególnych stref w zakładce Dla Inwestorów

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności