Logo Miasta i Gminy Połaniec

Zarządzenie 38/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 10 lutego 2024 roku

Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Połaniec

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023r. poz. 1688 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 19 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023r. poz.122 z późn. zm.), zarządzam:

§1

W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Wiśle w dniu 10 luty 2024r. wprowadzam na terenie Miasta i Gminy Połaniec pogotowie przeciwpowodziowe.

§2

W związku z wprowadzeniem stanu pogotowia przeciwpowodziowego należy w szczególności:

  • a) kontrolować poziom wód w rzekach i ciekach wodnych
  • b) monitorować sytuację na zagrożonych terenach
  • c) utrzymywać siły i środki w gotowości do użycia
  • d) zobowiązuję Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego do pozostawania w kontakcie telefonicznym
  • e) w przypadku znacznego zwiększania się poziomu wód do stanu alarmowego i wystąpienia sytuacji mogących powodować zagrożenia niezwłocznie podejmować działania

§3

Działaniami ochronno - ratowniczymi kierował będę osobiście.

§4

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
/-/ mgr inż. Jacek Benedykt Nowak

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności