Logo Miasta i Gminy Połaniec
Powróć do: Dostępny urząd

Informacja o urzędzie w PJM

Informacja o działalności Urzędu Miasta i Gminy  Połaniec w PJM (polskim języku migowym)