Logo Miasta i Gminy Połaniec

KONCEPCJA BUDOWY INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC

KONCEPCJA_BUDOWA_INKUBATOROWPRZEDSIEBIEROCZOSCI Połaniec czyni starania zmierzające do stworzenia oferty wspierającej przedsiębiorczość poprzez zapewnienie preferencyjnych warunków prowadzenia i rozwijania działalności. Mowa o Inkubatorach Przedsiębiorczości przyczyniających się do zwiększenia potencjału i zdolności świadczenia usług przez instytucje otoczenia biznesu. Dzięki zarządzanemu inkubatorowi można poszerzyć i podnieść jakość świadczonych usług, ułatwiających prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej. Celem jest udostępnienie infrastruktury dla osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, osób stawiających swoje pierwsze kroki w biznesie, ale i dla tych już funkcjonujących. To pomysł na zaistnienie i rozwój firm.

KONCEPCJA GOTOWA

Miasto i Gmina Połaniec po przeprowadzonych konsultacjach dzisiaj jest już w posiadaniu opracowanych koncepcji na budowę inkubatorów przedsiębiorczości na strefach inwestycyjnych. Koncepcja została opracowana z uwzględnieniem kosztów eksploatacyjnych wynikających z zastosowanych rozwiązań projektowych. Zawiera również podział zakresu na etapy w przypadku budowy obiektu w celu otrzymania dofinansowania z różnych źródeł w różnym czasie, a także kompleksowe dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych w części parteru oraz wykonanie fotoprezentacji komputerowej.