Logo Miasta i Gminy Połaniec

Strefa inwestycyjna "B"

Przewiduje się:

  • budowę obiektów kubaturowych;
  • wykonanie utwardzonych dojść do budynków oraz miejsc postojowych;
  • budowę drogi wewnętrznej – ciągu pieszo-jezdnego o parametrach drogi pożarowej;
  • wydzielenie miejsc postojowych dla pojazdów osobowych oraz ciężarowych;
  • zagospodarowanie obszaru elementami małej architektury i projektem zieleni wysokiej

Lokalizacja obszaru, na którym zlokalizowane będą inkubatory przedsiębiorczości (kolor żółty).