Logo Miasta i Gminy Połaniec

1996r. Dr Janusz Gil

Fotografia Dr Janusza Gila

Data nadania obywatelstwa: 31 maja 1996 roku

Uchwała NR XIX/1394/96 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 maja 1996 r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta i Gminy Połaniec p. Januszowi Gilowi.