Logo Miasta i Gminy Połaniec

2002 r. ks. prof. Lucjan Wojciechowski

Fotografia Lucjana Wojciechowskiego

Data nadania obywatelstwa: 25 kwietnia 2002 roku

Uchwała nr XLIII/278/02 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta i Gminy Połaniec p. Księdzu Profesorowi Lucjanowi Wojciechowskiemu.