Logo Miasta i Gminy Połaniec

2004 r. Zdzisław Bolesław Owczarek

Fotografia Zdzisława Bolesława Owczarka

Data nadania obywatelstwa: 24 marca 2004 roku

Uchwała nr XVII/121/04 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie nadania honorowego obywatelsktwa Miasta i Gminy Połaniec p. Zdzisława Bolesława Owczarka.