Logo Miasta i Gminy Połaniec

Zawiadomienie o zebraniu mieszkańców miejscowości Maśnik

Na podstawie § 10, Rozdział IV ,,Zasady i tryb zwoływania Zebrania wiejskiego” Statutu Sołectwa proszę o zwołanie zebrania mieszkańców miejscowości Maśnik.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Podjęcie decyzji w sprawie realizacji zadań na obszarze sołectwa w 2024 r. zgodnie z zaplanowanymi środkami finansowymi.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie zebrania.

Proponowany termin: 28 września (czwartek) 2023 roku, godz. 17:00.

Z poważaniem

Burmistrz

/-/ mgr inż. Jacek Benedykt Nowak

Zawiadomienie

Na podstawie § 10, Rozdział IV ,, Zasady i tryb zwoływania Zebrania wiejskiego” Statutu Sołectwa Maśnik stanowiącego załącznik nr 8 do uchwały Nr XVI/112/04 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Połaniec, ze zmianami zwołuję zebranie mieszkańców miejscowości Maśnik na dzień 28 września (czwartek) 2023 roku, godz. 17:00. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Maśniku z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Podjęcie decyzji w sprawie realizacji zadań na obszarze sołectwa w 2024 r. zgodnie z zaplanowanymi środkami finansowymi.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie zebrania.

Zainteresowanych zaprasza się do wzięcia udziału w zebraniu.

Sołtys Wsi

/-/Jadwiga Kowenia

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie
Format: pdf, 109.63 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności