Logo Miasta i Gminy Połaniec
Powróć do: Gospodarka odpadami

Informacja z dnia 1 lipca 2017

Urząd Miasta i Gminy Połaniec informuje, że dnia 01 lipca 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które zmieniło dotychczas obowiązujące zasady segregacji odpadów.

Odpady segregowane będą gromadzone w 4 pojemnikach/workach: zielonym (szkło), żółtym (metale, tworzywa sztuczne, wielomateriałowe odpady opakowaniowe), niebieskim (papier) oraz brązowym (odpady ulegające biodegradacji).

Dotychczas stosowane pojemniki i worki powinny zostać dostosowane do nowych wymogów lub zastąpione pojemnikami i workami spełniające te wymagania w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia, natomiast w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia powinny zostać oznaczone właściwymi napisami.