Logo Miasta i Gminy Połaniec
Powróć do: Gmina Połaniec

Położenie

Położenie i charakterystyka Miasta i Gminy Połaniec

Miasto Połaniec administracyjnie leży w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego, w powiecie staszowskim. Granicę miasta od wschodu stanowi rzeka Wisła, zaś od północy i zachodu kompleks Lasów Golejowskich. Gmina znajduje się we wschodniej części Niecki Połanieckiej będącej częścią Kotliny Sandomierskiej.

Miasto położone jest przy drodze krajowej nr 79, na trasie Kraków - Sandomierz w skład której wchodzą miasto Połaniec i sołectwa:

 • Brzozowa,
 • Kamieniec,
 • Kraśnik,
 • Łęg - Zawda,
 • Maśnik,
 • Okrągła  - Luszyca,
 • Rudniki,
 • Ruszcza,
 • Ruszcza-Kępa,
 • Rybitwy,
 • Tursko Małe,
 • Tursko Małe Kolonia,
 • Winnica,
 • Wymysłów,
 • Zdzieci Nowe,
 • Zdzieci Stare,
 • Zrębin.

Całą gminę zamieszkuje łącznie ~12 tysięcy osób. Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy, ponad 60% jej mieszkańców zatrudnia przemysł, głównie energetyka - ENEA Elektrownia Połaniec oraz powstałe przy elektrowni spółki. Połaniec posiada bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną i społeczną. Tutejszy krajobraz ukształtował lodowiec. Pofałdowany teren rozcinają doliny rzeki Wisły, Czarnej Staszowskiej, Wschodniej i Kanału Strumień. W okolicy Połańca i Winnicy Wisła tworzy malowniczy przełom. Prawie 20% powierzchni  gminy zajmują lasy, z przewagą drzewostanu sosnowego - ponad 100 hektarów to stawy rybne.