Logo Miasta i Gminy Połaniec
Powróć do: Samorząd

Przyjmowanie Interesantów

Ikonografika w odcieniach niebieskiego dwie osoby siedzące naprzeciw siebieBURMISTRZ MIASTA I GMINY W POŁAŃCU

Burmistrz Miasta i Gminy w Połańcu przyjmuje interesantów w sprawach różnych, w tym również w sprawach skarg i wniosków, w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 17:00.

Istnieje możliwość odwiedzin Burmistrza u osób starszych, niepełnosprawnych i tych, których stan zdrowia nie pozwala na osobiste przybycie do Urzędu Miasta i Gminy. Potrzebę spotkania z Burmistrzem należy zgłosić telefonicznie w Sekretariacie Burmistrza pod numerem telefonu: (15) 865-03-05; (15) 865-00-50.

 


Ikonografika przy mównicy piktogram osoby mówiącej do widowniRADA MIEJSKA W POŁAŃCU

  • PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku po godzinie 15:00 - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem (15) 865 07 42

  • WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Pełnią dyżur na przemian we wtorki w godz. 14:00 - 16:00 

 

Dyżury pełnione są w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec.