Logo Miasta i Gminy Połaniec
Powróć do: Samorząd

Przyjmowanie Interesantów

Ikonografika w odcieniach niebieskiego dwie osoby siedzące naprzeciw siebieBURMISTRZ MIASTA I GMINY W POŁAŃCU

Burmistrz Miasta i Gminy w Połańcu przyjmuje interesantów w sprawach różnych, w tym również w sprawach skarg i wniosków, w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 17:00.

Istnieje możliwość odwiedzin Burmistrza u osób starszych, niepełnosprawnych i tych, których stan zdrowia nie pozwala na osobiste przybycie do Urzędu Miasta i Gminy. Potrzebę spotkania z Burmistrzem należy zgłosić telefonicznie w Sekretariacie Burmistrza pod numerem telefonu: (15) 865-03-05; (15) 865-00-50.

 


Ikonografika przy mównicy piktogram osoby mówiącej do widowniRADA MIEJSKA W POŁAŃCU

  • PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ - Pani Małgorzata Walenciak
  • WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ - Pan Andrzej Wawrzyniec
  • WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ - Pan Tomasz Benedykt Kiciński

Prezydium Rady Miejskiej pełni na zmianę dyżur dla mieszkańców w każdy wtorek w godz. 15:15 - 16:00

Miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Połańcu, Biuro Rady Miejskiej, pok. 204.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. (15) 865 - 07 - 42