Logo Miasta i Gminy Połaniec
Powróć do: Gospodarka odpadami

W jaki sposób można zagospodarować odpady?

Wielokrotny użytek

To ponowne wykorzystywanie materiałów, produktów, które nie posiadają niebezpiecznych właściwości i wytworzone zostały w możliwie najbardziej czysty sposób.

Przykładami wielokrotnego użytku mogą być:

 • Wykorzystywanie czystej strony zapisanych papierów do zapisywania notatek czy przesyłania faksów.
 • Stosowanie butelek wielokrotnego użytku.
 • Zamiast jednorazowych baterii kupowanie takich, które nadają się do doładowania tzw. akumulatorki wraz z ładowarką - ich zastosowanie jest tańsze.
 • Wielokrotne używanie reklamówek plastikowych i toreb, jeśli na to pozwalają.
 •  Korzystanie z gazet i magazynów razem z przyjaciółmi, w ten sposób ograniczamy ilość zużywanego papieru.
 • Wynajem oraz pożyczanie sprzętu, którego używa się okazjonalnie, przykładem tego może być wiertarka, piła elektryczna.
 • Kupowanie napoi, jedzenia i środków chemicznych w opakowaniach, które można zwrócić lub ponownie napełnić. Unikanie jednorazowych butelek, puszek czy kartonów.
 • Podarowanie organizacji dobroczynnej ubrań i butów w których już się nie chodzi, ze względu na swój zmienny gust, wrażliwość na modę lub po prostu wyrośnięcie z nich.
 • Ofiarowywanie lub sprzedaż nieprzydatnych zabawek.
 • Unikanie korzystania z naczyń jednorazowych.
 • Wielokrotnie używanie słoików, weków po różnego rodzaju przetworach w gospodarstwie domowym.

Kompostowanie

Naturalna metoda unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów, polegająca na rozkładzie substancji organicznej przez mikroorganizmy - bakterie tlenowe, nicienie, etc. Jest to proces przetwarzania substancji w kontrolowanych warunkach w obecności tlenu w odpowiedniej temperaturze i wilgotności.

Kompostowanie jest kontrolowanym rozkładem materii organicznej. Zamiast pozwalać naturze na powolny rozkład biomasy, kompostowanie zapewnia optymalne środowisko, w którym organizmy kompostujące mogą się najlepiej rozwijać. Aby wyżywić najbardziej aktywne mikroby, w skład materii poddanej kompostowaniu muszą wchodzić następujące składniki: węgiel, azot i tlen z powietrza, woda.

Rozkład może mieć miejsce również w przypadku nieobecności któregoś z wymienionych składników, choć będzie znacznie wolniejszy. Przykładowo, możliwy jest rozkład biomasy umieszczonej w szczelnie zamkniętej foliowej torbie, choć nieobecność powietrza spowoduje rozwijanie się bakterii beztlenowych i rozkład beztlenowy.

Do najważniejszych zalet kompostowania należą:

 • zmniejszenie ogólnej ilości odpadów kierowanych na wysypiska
 • unieszkodliwienie odpadów pod względem sanitarno-epidemiologicznym
 • produkcja kompostu niezbędnego dla zapewnienia urodzajności gleb
 • proste technologie kompostowania
 • niski koszt inwestycji i eksploatacji
 • łatwość składowania niewykorzystanego kompostu

Co można kompostować?

 • ścięta trawa
 • liście z drzew i krzewów
 • resztki roślin ozdobnych i warzyw (bez objawów chorób)
 • chwasty (które nie zawiązały jeszcze nasion)
 • owoce - uszkodzone i obite
 • drobne gałęzie i duże gałęzie rozdrobnione na trociny
 • odpady roślinne z gospodarstwa domowego - obierki z warzyw i owoców, resztki potraw
 • zużyte torebki herb