Logo Miasta i Gminy Połaniec
Powróć do: Samorząd

Władze gminy

burmistrz Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec
Pan Jacek Benedykt Nowak
Telefon: +48 15 8650 305
Faks:  +48 15 865-03-28
E-mail: sekretariat@poczta.polaniec.eu
Pokój: 219

burmistrzZastępca Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec
Pan Jarosław Kądziela
Telefon: +48 15 8650 305
Faks:  +48 15 865-03-28
E-mail: sekretariat@poczta.polaniec.eu
Pokój: 217

budz_obyw Skarbnik Gminy Połaniec
Pani Małgorzata Żugaj
Telefon: +48 15 865-00-36
Faks: +48 15 865-03-28
E-mail: sekretariat@poczta.polaniec.eu
Pokój: 112

sekretarz Sekretarz Gminy Połaniec
Pani Bogumiła Niespodziewana
Telefon: +48 15 865-53-28
Faks: +48 15 865-03-28
E-mail: bogumila.niespodziewana@poczta.polaniec.eu
Pokój: 216