Logo Miasta i Gminy Połaniec
Powróć do: Strefy inwestycyjne

Strefa Inwestycyjna "C"

W swojej ofercie Gmina Połaniec posiada największą strefę inwestycyjną „C” o powierzchni ok. 50 ha wraz z drogami dojazdowymi, ciągami pieszymi oraz parkingami, obejmującą tereny położone w północno – wschodniej części gminy Połaniec, na terenie sołectwa Brzozowa przy drodze krajowej nr 79 Sandomierz – Kraków, a także bocznicy kolejowej położonej  w odległości 1,5 km w miejscowości Łęg.

Widok z lotu ptaka Strefy Inwestycyjnej "C"

INFRASTRUKTURA

Strefa posiada kompleksowe uzbrojenie terenu we wszelkie media (przyłącza w granicach każdego obszaru strefy): wodociąg (4087,00 mb), kanalizację deszczową (2223,70 mb) i sanitarną (4085,20 mb), ciepłociąg (4584,00 mb), gazociąg (3303,50 mb), kanalizację teletechniczną (3395,00 mb), sieć elektroenergetyczną, stację transformatorową, pompownię ścieków sanitarnych oraz oczyszczalnię wód gruntowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym, a także drogi wewnętrzne, zatoki postojowe dla samochodów osobowych, ciężarowych, ciągi piesze o szerokości 1,5 m, oświetlenie terenu oraz lądowisko dla helikopterów.

W sąsiedztwie strefy ”C” znajduje się dodatkowy obszar uzbrojony (C1) o powierzchni ok. 40 ha, którego grunty Urząd sukcesywnie wykupuje na rzecz Gminy Połaniec, aby również móc oferować inwestorom.

Na terenie Gminy Połaniec zamontowane są tablice ledowe z zastosowaniem hybrydowego systemu zasilania, które wyróżniają się z otoczenia i skutecznie przyciągają uwagę potencjalnych klientów, jak również służą promocji terenów inwestycyjnych.

Strefa Inwestycyjna C obejmuje 10 obszarów o łącznej powierzchni ok. 50 ha, w tym:

 • Obszar I o powierzchni 1,9769 ha w skład, którego wchodzą działki nr 700/1 o pow. 0,5952 ha, 700/2 o pow. 0,5065 ha, 700/3 o pow. 0,4051 ha, 700/4 o pow. 0,2945 ha, 700/5 o pow. 0,1756 ha - obszar będący przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste 99 lat;- (INWESTOR)
 • Obszar II o powierzchni 2,7184 ha w skład, którego wchodzą działki: 701/1 o pow. 0,3344 ha, 701/2 o pow. 0,3132 ha, 701/3 o pow. 0,6540 ha, 701/4 o pow. 0,6544 ha, 701/5 o pow. 0,4912 ha, 701/6 o pow. 0,2712 ha - obszar będący przedmiotem sprzedaży;(INWESTOR)
 • Obszar III o powierzchni 4,1786 ha w skład, którego wchodzą działki: 702/1 o pow.0,3433 ha, 702/2 o pow. 0,3466 ha, 702/3 o pow. 0,6750 ha, 702/4 o pow. 0,6769 ha, 702/5 o pow. 0,6775 ha, 702/6 o pow.0,6759 ha, 702/7 o pow.0,4589 ha, 702/8 o pow. 0,3245 ha;(INWESTOR)
 • Obszar IV o powierzchni 5,3228 ha, w skład, którego wchodzą działki nr : 711/1 o pow. 0,9856 ha, 711/2 o pow. 0,9292 ha, 711/3 o pow. 1,0023 ha, 711/4 o pow. 2,4057 ha - obszar będący przedmiotem sprzedaży; (OBSZAR W TRAKCIE PROCEDOWANIA)
 • Obszar V o powierzchni 3,4180 ha , w skład, którego wchodzą działki nr : 703/1 o pow. 0,4850 ha, 703/2 o pow. 0,4855 ha, 703/3 o pow. 0,4856 ha, 703/4 o pow. 0,4005 ha, 703/5 o pow. 1,5614 ha - obszar będący przedmiotem sprzedaży; (WARUNKOWA UMOWA SPRZEDAŻY Z INWESTOREM)
 • Obszar VI o powierzchni 3,8115 ha ( działka nr 704); (INWESTOR)
 • Obszar VII o powierzchni 4,5484 ha, w skład, którego wchodzą działki nr : 705/1 o pow. 1,3687 ha, 705/2 o pow. 0,5530 ha, 705/3 o pow. 0,9051 ha, 705/4 o pow. 0,8970 ha, 705/5 o pow. 0,8246 ha - obszar będący przedmiotem sprzedaży;
 • Obszar VIII o powierzchni 4,0815 ha (INWESTORZY)
 • Obszar IX o powierzchni 4,8579 ha w skład, którego wchodzą działki: 709/1 o pow. 2,1750 ha, 709/2 o pow. 0,8271 ha, 709/3 o pow. 0,6746 ha, 709/4 o pow. 0,5746 ha, 709/5 o pow. 0,5698 ha, 185/3 o pow. 0,0368 ha oraz Obszar X o powierzchni 4,4426 ha w skład, którego wchodzi działka nr 710 - (INWESTOR)

Powyższe obszary o łącznej powierzchni 39,3198 ha zostały włączone do Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice"- Podstrefa Połaniec. Pozostały teren stanowią drogi publiczne oraz infraStruktura techniczna wraz z terenami zielonymi.

Działki o różnych kształtach i powierzchniach – istnieje możliwość podziału i/lub scalenia działek pod potrzeby konkretnej inwestycji. Nieruchomości gruntowe stanowią własność gminy Połaniec i mają uregulowany stan prawny oraz są objęte księgą wieczystą.

CENA: ok.25 zł netto/m2 + 23% VAT (oszacowana przez rzeczoznawcę)

Cena nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w zł:

 • dla obszaru nr IV o powierzchni 5,3228 ha  - 1 330 000 + VAT w tym:

                        - działka 711/1 o powierzchni 0,9856 ha - 250 000,00 + VAT,
                        - działka 711/2 o powierzchni 0,9292 ha - 230 000,00 + VAT,
                        - działka 711/3 o powierzchni 1,0023 ha - 250 000,00 + VAT,
                        - działka 711/4 o powierzchni 2,4057 ha - 600 000,00 + VAT,

 • dla obszaru nr V o powierzchni 3,4180 ha - 840 000 + VAT w tym:

                        - działka 703/1 o powierzchni 0,4850 ha - 120 000,00 + VAT,
                        - działka 703/2 o powierzchni 0,4855 ha - 120 000,00 + VAT,
                        - działka 703/3 o powierzchni 0,4856 ha - 120 000,00 + VAT,
                        - działka 703/4 o powierzchni 0,4005 ha - 100 000,00 + VAT,         
                           działka 703/5 o powierzchni 1,5614 ha - 380 000,00 + VAT,

 • dla obszaru nr VII o powierzchni 4,5484 ha - 1 120 000 + VAT w tym: 

                        - działka 705/1 o powierzchni 1,3687 ha - 340 000,00 + VAT,
                        - działka 705/2 o powierzchni 0,5530 ha - 140 000,00 + VAT,
                        - działka 705/3 o powierzchni 0,9051 ha - 220 000,00 + VAT,
                        - działka 705/4 o powierzchni 0,8970 ha - 220 000,00 + VAT,         
                           działka 705/5 o powierzchni 1,8246 ha - 200 000,00 + VAT,