Logo Miasta i Gminy Połaniec

Informacja dla inwestorów

Informacja dla Inwestorów zainteresowanych ulokowaniem swojego kapitału na terenie strefy inwestycyjnej C zlokalizowanej na terenie Miasta i Gminy Połaniec

Potencjalny Inwestor:

 1. Zapoznaje się z ofertą terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Gminie Połaniec dostępną na stronach internetowych:
  • www.portal.polaniec.eu w zakładce: Dla Inwestorów
  • www.sse.com.pl w zakładce: Oferty Inwestycyjne
  • www.baza.paih.gov.pl: strona Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu
  • lub podczas prowadzonych spotkań, na których prezentowana jest oferta oraz na każdym etapie ma możliwość uzyskiwania niezbędnych dla niego informacji publicznych i otrzymywania pomocy w tym zakresie.
 2. Zwraca się z wnioskiem/zapytaniem do Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu wyrażającym zainteresowanie zainwestowaniem na gruntach gminnych w rejonie stref inwestycyjnych oraz chęć ich nabycia. Wniosek/zapytanie powinno zawierać informacje dotyczące m.in. rodzaju działalności gospodarczej, wysokości planowanych nakładów inwestycyjnych, liczby planowanych miejsc pracy, przewidywanego terminu realizacji inwestycji, lokalizacji i wielkości terenu niezbędnego pod inwestycję.
 3. W przypadku chęci ubiegania się o decyzję o wsparciu, w ramach której, potencjalny Inwestor otrzymuje wsparcie w postaci zwolnienia od podatku dochodowego, może złożyć do SSE „Starachowice” S.A. dokument „Deklarację Wstępną Inwestora”, zawierającą informacje o dotychczasowej działalności oraz określającą podstawowe założenia planowanego przedsięwzięcia (rodzaj działalności gospodarczej, wysokość planowanych nakładów inwestycyjnych, liczbę planowanych miejsc pracy, przewidywane terminy realizacji inwestycji, lokalizację i wielkość terenu niezbędnego pod inwestycję, zapotrzebowanie dot. Infrastruktury technicznej itp.).

  Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec:
 4. W oparciu o podjęte uchwały wymienione poniżej, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, zlokalizowanych w gminie Połaniec w rejonie stref inwestycyjnych.

  Obecnie obowiązujące uchwały to:
 5. Rada Miejska w Połańcu: W przypadku potrzeby zmiany formy udostępnienia gruntu, podjęcie stosownej uchwały.

Etapy udostępniania Inwestorom  gruntów gminnych  do pobrania poniżej na liście Pliki do pobrania.

W harmonogramach założono procedury bez odwołań oraz niezwłoczną pracę organów wydających opinie i decyzje – tzw. szybka ścieżka dla Inwestora.

Niniejsza informacja ma jedynie charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i innych.

Pliki do pobrania: