Logo Miasta i Gminy Połaniec
Powróć do: Dla Mieszkańca

Karta seniora

„Karta Seniora Miasta i Gminy Połaniec” to program działań na rzecz wsparcia osób starszych mieszkających na stałe na terenie Miasta i Gminy Połaniec poprzez:

  • promowanie aktywności społecznej i poprawę jakości życia,
  • wzmocnienie kondycji finansowej seniorów,
  • zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu i innych form rozwoju fizycznego,
  • umożliwienie seniorom rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

„Karta Seniora Miasta i Gminy Połaniec” to zbiór ulg i uprawnień oferowanych mieszkańcom, którzy ukończyli 60 rok życia.

Karta Seniora będzie upoważniać połańczan, którzy ukończyli 60 rok życia do korzystania z oferty ulg i rabatów. Karta zagwarantuje im niższe ceny za produkty czy usługi oferowane przez partnerów tego projektu. Dostaną zniżki zarówno na ofertę miejskich instytucji kulturalnych, sportowych, jak i prywatnych firm. Karta zagwarantuje im niższe ceny za produkty czy usługi oferowane przez partnerów tego projektu.

KARTA SENIORA MIASTA I GMINY POŁANIEC

Obraz KARTA SENIORA MIASTA I GMINY POŁANIEC