Logo Miasta i Gminy Połaniec
Powróć do: Dla Mieszkańca

Kosynier - Nasza Ziemia Połaniecka

KOSYNIER-BANNER 

Zasady publikacji materiałów w czasopiśmie samorządowym
"KOSYNIER - NASZA ZIEMIA POŁANIECKA"

Redakcja czasopisma samorządowego "Kosynier - Nasza Ziemia Połaniecka" zobowiązuje wszystkich autorów o stosowanie się do Regulaminu  dotyczącego warunków publikacji i formy materiałów dostarczanych do publikacji.

Materiały należy przesyłać na adres: agnieszka.borowska@poczta.polaniec.eu po zapoznaniu się z wymogami edytorskimi lub składać osobiście w siedzibie Redakcji / Urząd Miasta i Gminy w Połańcu, ul. Ruszczńska 27; 28-230 Połaniec (w sekretariacie lub w pok. 210).

Regulamin i wymogi edytorskie w sekcji "Pobierz" u dołu strony.

Poszczególne wydania czasopisma dostępne są wg roku wydania w menu po lewej stronie.