Logo Miasta i Gminy Połaniec

Podział terenu

W bezpośrednim sąsiedztwie strefy inwestycyjnej „B” zlokalizowane są dwie mniejsze strefy („B1” i „B2”) o łącznej powierzchni 6 ha. Obecnymi właścicielami gruntów są osoby fizyczne i Gmina Połaniec. W tej lokalizacji Urząd prowadzi wykup gruntów na rzecz Gminy Połaniec, aby móc również oferować inwestorom.

Szczegółowa mapa strefy inwestycyjnej „B” z podziałem na obszary

Mapa strefy inwestycyjnej B z podziałem na obszary oraz z powierzchnią 

Gmina Połaniec organizuje przetargi nieograniczone na sprzedaż gruntów położonych w Strefie „B” na rzecz inwestorów zgodnie z podjętą UCHWAŁĄ NR XXXIII/207/2020 RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU z dnia 23 września 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Połańcu, przy ulicy Wyzwolenia w obrębie Strefy Inwestycyjnej B, w drodze przetargu.

Zaletą jest możliwość łączenia obszarów zlokalizowanych na Strefie Inwestycyjnej „B”.

b_(2023)_(Niestandardowy)