Logo Miasta i Gminy Połaniec
Powróć do: Dla Turysty

Położenie i charakterystyka

Gmina Połaniec położona jest w województwie świętokrzyskim (mapa 1), w południowo-wschodniej części powiatu staszowskiego (mapa 2), około 70 km na południowy wschód od stolicy województwa – Kielc. Od wschodu granicę gminy stanowi rzeka Wisła, natomiast od północy i zachodu – kompleks Lasów Golejowskich. Gmina znajduje się we wschodniej części Niecki Połanieckiej (opadającej 30-metrowym stopniem w kierunku wschodnim), będącej częścią Kotliny Sandomierskiej, natomiast miejscowy krajobraz został ukształtowany przez lodowiec. Pofałdowany teren gminy rozcinają doliny Wisły, Czarnej, Wschodniej i Kanału Strumienia.

Mapa 1 Położenie i charakterystyka

Mapa 2 Położenie i charakterystyka

Gmina Połaniec zaliczana jest do gmin miejsko-wiejskich, a siedzibą gminy jest Połaniec. Gmina graniczy z pięcioma gminami: Łubnice, Rytwiany, Osiek (województwo świętokrzyskie) oraz Gawłuszowice i Borowa (województwo podkarpackie). W jej skład wchodzą: miasto Połaniec i 17 wsi sołeckich: Brzozowa, Kamieniec, Kraśnik, Łęg-Zawada, Maśnik, Okrągła-Luszyca, Rudniki, Ruszcza, Ruszcza Kępa, Rybitwy, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia, Winnica, Wymysłów, Zdzieci Nowe, Zdzieci Stare, Zrębin. Gmina Połaniec zajmuje powierzchnię 7 501 ha i stanowi 8,1% powiatu staszowskiego (92 480 ha), natomiast miasto Połaniec ma powierzchnię 1 741 ha (23,2% powierzchni gminy).