Logo Miasta i Gminy Połaniec

Prestiżowe wyróżnienie dla strefy B

Prestiżowe wyróżnienie dla strefy B "Grunt na medal"Prestiżowe wyróżnienie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych „Grunt na medal” Dla Strefy Inwestycyjnej „B” (2012).

Strefa inwestycyjna "B" została przygotowana w ramach projektu pn.: „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP I”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

Wartość całkowita: 4 224 744,50 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 2 534 846,70 zł