Logo Miasta i Gminy Połaniec
Powróć do: Strefy inwestycyjne

Strefa inwestycyjna „A”

Strefa inwestycyjna „A” o powierzchni ok. 2,2 haprzy ul. Krakowskiej w Połańcu, przy drodze krajowej nr 79 relacji Sandomierz – Kraków, uzbrojona w wodociąg, kanalizację deszczową i sanitarną, sieć energetyczną i oświetlenie, to teren na którym funkcjonuje obecnie NOWOCZESNY PLAC TARGOWY.

Na placu do zagospodarowania znajduje się: 20 domków drewnianych o pow. 16 m2 każdy, dwie zadaszone wiaty handlowe o łącznej powierzchni ponad 1100 m2, 484 miejsca handlowe, budynek portierni wyposażony w kolektory słoneczne, parking dla samochodów osobowych w ilości 65 miejsc postojowych i 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych oraz dwie altany grillowe.

Dostępny parking dla samochodów osobowych.

Widok z lotu ptaka na parking

TEREN Z PRZEZNACZENIEM POD USŁUGI ORAZ HANDEL DETALICZNY.

Wokół strefy inwestycyjnej "A” znajdują się grunty, dla których Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje m.in. tereny zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej i usług. Działki te stanowią własność Miasta i Gminy Połaniec jak również własność prywatną.

Mapa terenu strefa A

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Połańca (część II, obejmująca zachodnią część miasta), uchwalony Uchwałą Nr XXI/118/08 Rady Miejskiej w Połańcu  z dnia 24 kwietnia 2008 roku /Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 10 lipca 2008 r. Nr 137 poz. 1906/.

Strefa inwestycyjna "A" została przygotowana w ramach projektu pn.: „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP II”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

Wartość całkowita: 3 671 643,57 zł
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 1 857 913,52 zł