Logo Miasta i Gminy Połaniec
Powróć do: Dla Mieszkańca

Wykaz numerów telefonów

WYKAZ_TELEFONÓW

Stanowiska i dane kontaktowe w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu
 NAZWA KOMÓRKI / STANOWISKA  IMIĘ I NAZWISKO  STANOWISKO  NR. TELEFONU  NR. POKOJU
Burmistrz Miasta i Gminy Jacek Benedykt Nowak Burmistrz 865-00-50 219
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Jarosław Kądziela Zastępca Burmistrza 865-54-88 217
Sekretarz Gminy Bogumiła Niespodziewana Sekretarz 865-53-28 216
Skarbnik Gminy Małgorzata Żugaj Skarbnik 865-00-36 112
Ref. Organizacyjny, Komunikacji i Spraw Społecznych Anna Ziętarska – Winnicka Kierownik 865-01-15 220
  Jadwiga Wójcicka Inspektor ds. administracyjno - gospodarczych 865-03-03 221
  Weronika Janowska Inspektor ds. profilaktyki i organizacji pozarządowych  865-01-15 220
  Dominika Reichert - Kuchna Inspektor ds. komunikacji społecznej i promocji 865-00-11 215
  Iwona Stachura Młodszy referent ds. komunikacji społecznej i promocji 865-00-11 215
  Agnieszka Borowska Inspektor ds. komunikacji społecznej i promocji 865-05-63 210
  Agnieszka Krupa Inspektor ds. komunikacji społecznej i promocji 865-05-63 210
  Jakub Moryto Informatyk Urzędu 865-06-02 201
  Artur Kosowicz Inspektor ds. informatyki i informacji publicznej 865-06-02 201
  Ewa Woś Pomoc administracyjna 865-82-03 135
  Dorota Senkin Pomoc administracyjna 865-82-03 135
Ref. Finansowo –Księgowy Małgorzata Żugaj Kierownik 865-00-36 112
  Małgorzata Szymańska Inspektor ds. likwidatury 865-06-11 111
  Małgorzata Sowińska Gł. specjalista ds. księgowości podatkowej 865-04-34 107
  Danuta Dzieciuch Gł. specjalista ds. księgowości podatkowej 865-04-34 107
  Barbara Haliniak Inspektor ds. księgowości podatkowej 865-04-34 107
  Małgorzata Kolasa Gł. specjalista ds. planowania budżetowego 865-06-11 111
  Małgorzata Hałońska Podinspektor ds. księgowości podatkowej 865-06-11 111
  Joanna Dziedzic Pomoc administracyjna 865-06-11 111
  Jolanta Kicińska Inspektor ds. księgowości podatkowej 865-06-54 108
  Magdalena Staniszewska Podinspektor ds. księgowości budżetowej 865-06-54 108
  Anna Kolera Pomoc administracyjna 865-07-02 126
  Jolanta Jarkowska Inspektor ds. księgowości budżetowej 865-07-02 126
  Joanna Słodkowska Młodszy referent ds. księgowości podatkowej 865-07-02 126
  Ewa Patriak Główny specjalista ds. rachuby 865-53-21 124
  Katarzyna Bondyra Podinspektor ds. księgowości podatkowej 865-07-02 126
  Paulina Spychała Podinspektor ds. rachuby 865-53-21 124
  Beata Walczyk Podinspektor ds. księgowości budżetowej 865-03-97 109
  Iwona Bednarska Podinspektor ds. obsługi kasowej 865-03-00 101
Ref. Pozyskiwania Środków Pomocowych 
i Rozwoju Gminy
Aneta Matusiewicz Kierownik 865-01-69 202
  Aneta Czerwińska Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych i rozwoju gminy 865-01-69 202
  Anna Jazgara Referent ds. pozyskiwania środków pomocniczych i rozwoju gminy 856-82-66 203A
  Magdalena Sieńkowska Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych i rozwoju gminy 856-82-66 203A
  Joanna Bugaj Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych i rozwoju gminy 856-82-66 203A
  Sylwia Witecka Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych i rozwoju gminy 856-82-78 203
  Iwona Gad Pomoc administracyjna 856-82-78 203
  Anita Kwapis Referent ds. pozyskiwania środków pomocniczych i rozwoju gminy 856-82-78 203
Ref. Techniczno –Inwestycyjny Danuta Bobrowska Kierownik 865-04-08 212
  Artur Maj Inspektor ds. inwestycji i remontów budowlanych 865-06-22 213
  Mariusz Droś Inspektor ds. inwestycji i remontów budowlanych  865-06-22 213
  Marzena Wójtowicz Inspektor ds. infrastruktury komunalnej 865-00-84 211
  Radosław Pluciński Inspektor ds. inwestycji drogowych 865-00-89 214
Ref. Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Małgorzata Kruzel – Witek Kierownik 865-02-87 225
  Tadeusz Jarzyna Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska 865-01-41 123
  Renata Szmit Inspektor ds. urbanistyki 865-82-02 225
Ref. Spraw Obywatelskich, Oświaty i Wychowania Barbara Rajca Kierownik 865-05-42  208
  Magdalena Sowa   Inspektor  ds. ppoż i obrony cywilnej 865-03-24  105
  Angelika Spychała  Referent ds. ewidencji i działalnoci gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów osobistych  865-01-09 207 
  Agnieszka Jeczeń  Referent ds. ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów osobistych 865-01-09  207 
Ref. Mienia Komunalnego Agnieszka Pasek Kierownik 865-04-06 122
  Jolanta Bąk Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami 865-04-06 122
  Izabela Sikora Młodszy inspektor ds. gospodarki nieruchomościami 865-04-06 122
  Barbara Przybyło Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami 865-03-43 121
  Monika Mazur Pomoc administracyjna 865-03-43 121
Ref. Kadr Marzena Kozieł Kierownik 865-01-28 209
  Ilona Zalińska Inspektor ds. kadr 865-01-28 209
  Justyna Grzybowska Inspektor ds. kadr 865-01-28 209
Biuro Rady Miejskiej/Wieloosobowe stanowisko ds. administracyjnych Agnieszka Janowska Inspektor ds. administracyjnych 865-07-42 205
  Aleksandra Grabska Inspektor ds. administracyjnych 865-00-15 206
Zespół radców prawnych Monika Sass -Wołczyńska Radca Prawny 865-82-81 201A
Zespół radców prawnych Marcin Maziarz Radca Prawny 865-82-81 201A
  Paweł Krupa Adwokat 865-82-81 201A
Urząd Stanu Cywilnego Anna Łysiak Kierownik 865-03-24 105
Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych Rafał Kiliański Główny specjalista ds. zamówień publicznych 865-00-84 211
Sekretariat Natalia Macias Podinspektor ds. obsługi sekretariatu 865-03-05 218
Stanowisko ds. BHP Sławomir Machniak Specjalista ds. BHP    
  Łukasz Wójt Kierowca 865-03-03 221
  Zbigniew Kosowicz Goniec 865-02-95 102
  Stanisław Drzazga Specjalista ds. koordynacji prac remontowych 
i porządkowych
   
  Jan Opioła Robotnik gospodarczy    
  Mieczysław Maćkowski Konserwator    
Samodzielne Jednostki Organizacyjne w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Połaniec
 NAZWA KOMÓRKI / STANOWISKA  IMIĘ I NAZWISKO  STANOWISKO  NR. TELEFONU  NR. POKOJU
Ośrodek Pomocy Społecznej Ewa Tomalska Kierownik 865-04-20 114
Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Agnieszka Trela Kierownik 865-58-10 133
Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisły" - Stowarzyszenie Łukasz Orłowski Dyrektor 865-02-16 110