Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 22 kwietnia 2024
Imieniny: Kaja, Leon, Łukasz
pochmurno
6°C

Oświadczenie

Mając na uwadze pojawiające się w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej głosy dotyczące tego, iż Gmina Połaniec nie informuje mieszkańców w zakresie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja nowych złóż siarki rodzimej Rudniki 1 i Rudniki 2 wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i zaplecza socjalnego dla Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A., niniejszym pragnę zdementować te informację przedstawiając Państwu poniższe. 

Zgodnie z pismem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach  z dnia 20 lutego 2024 r. Znak: WOO-I.420.11.2023.SK.3, w sprawie przekazania obwieszczenia informującego o wszczęciu postępowania,  w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja nowych złóż siarki rodzimej Rudniki 1 i Rudniki 2 wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i zaplecza socjalnego dla Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.,  a dotyczącego udostępnienia załączonego obwieszczenia informującego o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, wynikającego z art. 74 ust. 3aa ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1994 ze zm.),   cyt. „3aa. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, organ prowadzący postępowanie powiadamia równocześnie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta gminy właściwej ze względu na obszar, o którym mowa w ust. 3a, o decyzjach i innych czynnościach wydanych lub podjętych przez ten organ w danym postępowaniu. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta udostępnia powiadomienie w Biuletynie Informacji Publicznej lub dokonuje publicznego ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.”

Ust. 3 cyt. „ Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, do zawiadomienia stron innych niż podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że zawiadomienie to następuje w formie publicznego obwieszczenia w siedzibie organu właściwego w sprawie oraz przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tego organu.”

Biorąc zatem pod uwagę obowiązujące przepisy cytowane wyżej stwierdzić należy, iż toczące się postępowanie administracyjne jest prowadzone w sposób transparentny bowiem ze strony Urzędu Gminy w Połańcu wypełnione zostały wszystkie obowiązku wynikające z w/w przepisów prawa. Obwieszczenie zostało udostępnione na stronie podmiotowej tut. Urzędu – bip pod linkiem: polaniec.bip.gov.pl/ogloszenia/869152_obwieszczenia.html  oraz na tablicach ogłoszeń w tut. Urzędzie, na Placu Uniwersalu Połanieckiego  oraz w miejscowościach: Rudniki, Okrągła, Luszyca, Brzozowa, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada. Obwieszczenie na bip zostało umieszczone w dniu 27.02.2024r., natomiast na tablicach ogłoszeń w dniu 22.02.2024r. Zgodnie z art. 49 Kpa, Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14  dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Zostały zatem wyczerpane możliwości wskazane w w/w ustawie – mieszkańcy są informowani na bieżąco o stanie sprawy.  

BURMISTRZ
 /-/ mgr inż. Jacek Benedykt Nowak

Pliki do pobrania:

Oświadczenie
Format: pdf, 253.98 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.