Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 22 kwietnia 2024
Imieniny: Kaja, Leon, Łukasz
pochmurno
4°C

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej

sesja_rady_miejskiej

Zawiadamiam, że w dniu 27 czerwca 2023 roku o godzinie 12:00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Połańcu.

Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji. 
  2. Przyjęcie porządku obrad/x. 
  3. Przedstawienie informacji przez przedstawicieli firmy NEXERA, dotyczących budowy sieci   światłowodowej na terenie Miasta i Gminy Połaniec. 
  4. Przyjęcie protokołów: Nr LXXVII/2023; Nr LXXVIII/2023; Nr LXXIX/2023; Nr LXXX/2023.
  5. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w 2022 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2022 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Budżetu i Spraw  Gospodarczych za 2022 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu za 2022 rok.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Zdrowia i Spraw  Społecznych za 2022 rok.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska za 2022 rok.
  12. Debata nad raportem o stanie Gminy Połaniec za 2022 rok:
   • a/ głos radnych,
   • b/ głos mieszkańców.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec wotum zaufania
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Zdrowia w Połańcu za 2022 rok.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
  16. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Połańcu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec za 2022 rok.
  17. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec za 2022 rok.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2023 – 2031.
  20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2023 rok.
  21. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnej Spółki Komunalnej z ograniczoną odpowiedzialnością.
  22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXV/480/2023 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Staszowskiego. 
  23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Staszowskiego.
  24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w spółce SIM SMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jędrzejowie.
  25. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach, przedszkolach, zespole placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Połaniec.
  26. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Połaniec do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Staszowski.
  27. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Połaniec.
  28. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Połaniec.
  29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Nexera Sp. z o.o.

  30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych w Rudnikach, gmina Połaniec, stanowiących własność Gminy Połaniec na czas oznaczony powyżej lat 3.
  31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej z zasobu Gminy Połaniec w ramach odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości oraz nabycia prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Połaniec.
  32. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działki położonej w Połańcu.
  33. Informacje bieżące na temat: 
   • a/ pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
   • b/ pracy Burmistrza Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja dotycząca realizacji inwestycji.
   • c/ pracy Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
  34. Interpelacje radnych.
  35. Dyskusja i wolne wnioski.
  36. Zakończenie obrad.

 /x – do porządku obrad mogą być wprowadzone dodatkowe tematy

 Przewodniczący Rady Miejskiej
 Stanisław Lolo

Zebranie Komisji: 
 • 27 czerwca 2023 r. – 9:00 – zebranie Komisji Rewizyjnej.
 • 27 czerwca 2023 r. – 9:15 – zebranie Komisji Skarg Wniosków i Peteycji.
 • 27 czerwca 2023 r. – 9:30 – wspólne zebranie Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Komisji Rolnictwa i Komisji Budżetu.

Informacja

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy, Art. 20.1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

W związku z powyższym podczas Sesji Rady Miejskiej odbywa się fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w nich udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci Internet w celu transparentności działań Rady Miejskiej. Biorąc więc udział w Sesji Rady Miejskiej dana osoba musi być świadoma, iż przetwarza się jej wizerunek, tym samym akceptuje niniejsze warunki. Udział w publicznej Sesji Rady Miejskiej, czy wejście na teren obiektu, na którym odbywa się Sesja Rady Miejskiej, skutkuje rozpowszechnianiem wizerunku utrwalonego podczas obrad na podkreślonych polach eksploatacji tj., strona www.portal.polaniec.eu, BIP Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, kanał YouTube oraz gazeta w celu transparentności działań Gminy.

Pliki do pobrania:

Porządek obrad na Sesję Rady Miejskiej
Format: pdf, 115.37 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.